For å kunne stemme ved kommune- og fylkestingsvalget, må du ha stemmerett. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. Sjekk her om du har stemmerett.

Frist for å levere listeforslag til kommunestyrevalget var 1. april. Innen 1. juni skal valgstyret ha godkjent listeforslagene.

Her er listene som valgstyret har fått inn for godkjenning:

Lister_og_kandidater_335.pdf