Bekreftede smittetilfeller
Totalt antall smittede i Kvæfjord i perioden februar 2020 og frem til i dag har vært: 25. To av disse personene bodde i annen kommune. 

Nasjonale tiltak og anbefalinger gjelder i Kvæfjord

Kvæfjord kommune følger i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det betyr at når Regjeringen endrer sine nasjonale anbefalinger, så blir de nye endringene automatisk gjeldende også i Kvæfjord.
Se de nasjonale tiltakene her.

I Kvæfjord innebærer dette blant annet:

  • Begrensninger for besøk på sykehjem og helseinstitusjoner i kommunen:  rutiner for besøk på sykehjem
  • Kommunale innendørs idrettsanlegg åpen for undervisning for barneskole, ungdomsskole og videregående skole.
    Kommunale innendørs idrettsanlegg åpen på ettermiddag og kveld for idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.
    Kommunale innendørs idrettsanlegg stengt for organisert aktivitet for voksne over 20 år.
  • Kommunens skoler, barnehager og oppvekstsenter drifter på gult nivå. Den enkelte skole gir mer informasjon til elever og foresatte.

Spesielle tiltak for Kvæfjord kommune akkurat nå

Ingen

 

For ansatte i kommunen og politikere:

  • Det er viktig at generelle smittevernregler hele tiden ivaretas med hensyn til avstand, bruk av håndvask/håndsprit og at en holder seg hjemme ved symptomer på sykdom. Husk at en meter er blitt til to. Dersom dette ikke er mulig skal munnbind benyttes.
  • Det skal legges til rette for at ansatte kan jobbe hjemmefra så lenge dette er praktisk mulig. Kommunalt ansatte som har mulighet til dette skal benytte hjemmekontor, der det er forsvarlig og ikke går utover kvaliteten på nødvendige tjenester. Hjemmekontor avtales på forhånd med nærmeste leder.
  • Tjenestereiser utgår som  hovedregel. Nødvendige tjenestereiser skal på forhånd godkjennes av kommunedirektøren.

Berørte som har spørsmål kan kontakte kommunen smittevernteam på epost smittevernteam@kvafjord.kommune.no og kommunens koronatelefon 99 21 69 90 eller 41 66 78 90.

Vi håper kommunens innbyggere og besøkende fortsetter å følge tiltakene og anbefalingene. Det viktigste forebyggende tiltaket er at vi alle er ansvarsbevisste og omsorgsfulle.
 

Koronatelefon

Dersom du er frisk, men har spørsmål om koronavirus, karantene, reiser og hygieneråd så ringer du ikke til legetjenesten, men til vår informasjonstelefon: 99 21 69 90 el. 41 66 78 98.
Telefonen er betjent av vårt helsepersonell. Du kan også sende epost til: korona-info@kvafjord.kommune.no

I påsken er koronatelefonen åpen 09 – 18 hver dag.

Hvem skal testes?
Vi følger de nasjonale testkriteriene for koronavirus.
Se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/

Når og hvordan søker du hjelp hos legesenteret/legevakt?
Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Det er viktig at du ved mistanke om koronavirus tar kontakt med din fastlege på telefon, og ikke møter opp hos legen. Får du ikke kontakt med legekontoret, kan du ta kontakt med legevakten.

Legetjenesten Kvæfjord, Kvæfjord helsehus, Kveldroveien 2 a, 9475 Borkenes.
Telefon 770 23400
Øyeblikkelig hjelp 770 93600
https://helserespons.no/web/kvafjord/

Legevakt/øyeblikkelig hjelp hele døgnet 116117 / 770 93600

For LIVSTRUENDE TILSTANDER ring 113

Hvor skjer testene?
All testing må avtales med Legetjenesten på forhånd.

Vi teser gjennom vinduet mens du sitter i bilen utenfor ambulanseinngangen på Helsehuset.

Kommer du gående eller syklende testes du i døråpninga. Kom persis til avtalt tidspunkt.

Personer som skal på luftveisklinikken må vente i bilen ute og blir hentet av vaktlege via inngangen fra carport. 

Helsepersonell fra legekontoret eller helsestasjonen foretar testene.

Eventuell testing i helgene avtales med Harstad kommune.

Karantenebestemmelser
De nasjonale karantene bestemmelsene gjelder i Kvæfjord:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 (covid-19-forskriften)

Reisebegrensninger
Skal du ut og reise? Da anbefaler vi at du sjekker https://www.fhi.no/sv/reiserad/

Avstand, karantene og isolering
Se beskrivelse på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/
Karanteneregler: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 (covid-19-forskriften)

Se FHIs kart over røde og gule land

Råd fra psykologene i krisetider
Vi har lavterskeltilbud psykolog mandag-fredag kl 09:00-15:00  77 02 33 20 eller 91 52 11 24
https://www.kvafjord.kommune.no/lokal-kontaktinfo.525145.nn.html

Nasjonale retningslinjer for å håndtere koronasituasjonen

Folkehelseinstituttet har en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Gjeldende nasjonale tiltak
Se oppdatert informasjon fra regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-tiltak/id2693684/

Lokale tiltak som kommuner med høy smitte bør vurdere å iverksette
Ved lokalt smitteutbrudd i Kvæfjord vil vi vurdere behovet for å iverksette lokale tiltak basert på rundskrivet fra regjeringen. Rundskrivet med forslag til lokale tiltak