Nå starter vi med influensavaksinering.
Det er mulig å få satt koronavaksine eller pneumokokkvaksine samtidig med influensavaksinene.
Influensavaksinen koster i år 150 kroner.

Massevaksinasjon for risikogruppene:

Sted: Flesnes: Ungdomshuset.
Tid:
1 november. Åpningstid: kl. 10.00 -14.00

Sted: Borkenes: Helsehuset, inngang gymsal.
Tid: 31 oktober og 7-8 november. Åpningstid: kl. 09.00 – 15.00

Ingen timebestilling.
Eventuelle spørsmål til telefon 41 66 78 98

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født i uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Ta på klær som er enkle å ta av i forbindelse med vaksinering.

Kommuneoverlegen