Regjeringen anbefaler nå ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. Denne dosen bør gjennomføres i april 2023, og det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. Denne oppfriskningsdosen er særlig aktuell for de som ikke har gjennomgått korona og for de som har en eller flere underliggende risikofaktorer. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

I Kvæfjord tilbyr vi denne oppfriskningsdosen som drop-in vaksinering på helsestasjonen fra 11.april. Det blir da vaksinering hverdager kl. 09 – 14. Man skal ikke bestille time på forhånd. Siste dag for vaksinering er 27.april.

På Flesnes er det drop-in vaksinering på ungdomshuset fredag 21. april kl. 11 – 13.