Siden oppstart i læringsnettverket har det vært fokus på å involvere pasienter og brukere i beslutninger som angår deres helsetjenestetilbud. Sentralt i dette arbeidet er pasientsentrert tilnærming og spørsmålet «Hva er viktig for deg?» fremfor «hva er det som feiler deg?».

Vi ønsker at helsepersonell skal bli flinkere til å lytte, til å forstå hva som er viktig for den enkelte pasient eller bruker.

Hva er viktig for deg? markeres nasjonalt 9 juni. Et av hovedmålene er å skape en retningsendring i helsevesenet og styrke brukermedvirkningen, slik at pasienter og brukere opplever å være en likeverdig partner i utarbeidelsen av sitt pasientforløp.

Det arrangeres webinar denne dagen kl. 11:00-12:00 i regi av Gode pasientforløp nasjonalt. Helse- og omsorgsministeren vil komme med en hilsen på webinaret.

For link til webinar, se her: https://www.youtube.com/watch?v=sy4J59s56_w

Kilde: ks.no/pasientforløp

           pasientforløp.no