Vi fikk inn 146 svar på undersøkelse - og mange nyttige innspill og forslag. Dette hjelper oss på vei i arbeidet med den nye kommuneplanen.
Tusen takk til alle dere som deltok!

Vi har laget en rapport hvor vi har samlet alle svar som kom inn. Alle svar ble gitt anonymt.

Hva er en kommuneplan?

En kommuneplan er kommunens viktigste styringsdokument. Den består av en samfunnsdel, og en arealdel. Det er samfunnsdelen vi nå er i gang med. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver utfordringer og muligheter for Kvæfjord, og inneholder langsiktige mål. Samfunnsdelen skal være førende for alt arbeid vi gjør i kommunen, og for andre planer som skal lages.

Medvirkning til planen og videre arbeid

På grunn av koronapandemien har vi ikke fått gjennomført folkemøter og folkeverksteder som planlagt i Gullesfjord og på Borkenes.
Dersom noen av dere som bor i Kvæfjord har videre innspill, tanker eller meninger om den nye planen, er dere velkomne til å sende dette til oss på e-post.

Innspill kan sendes til: ellen.ervik@kvafjord.kommune.no

Vi fortsetter nå arbeidet med å lage kommuneplanens samfunnsdel. Planen skal vedtas i 2021 av kommunestyret i Kvæfjord.