Rådene fra Folkehelseinstituttet FHI om sosial distansering er en måte å begrense og forsinke Coronautbruddet. Rådene gjelder hele befolkningen. Tiltakene er strengere jo større smittefare du kan utgjøre for andre.

Befolkningen generelt er ikke i karantene, men skal holde større avstand enn vanlig. De som kan være smittet, men ikke er syke, er i karantene. De som er syke skal være i isolering.

Kommunen har tidligere anbefalt å avlyse alle former for arrangementer som samler flere deltakere. Anbefalingen gjelder naturligvis også for private sammenkomster og festligheter, da Coronaviruset ikke ser forskjell på hvem som har invitert. For de som ikke er i karantene eller isolert, er anbefalingen nå at ikke mer enn 10 personer bør være samlet, og disse bør holde god avstand seg i mellom.  

FHI har oppdatert og samlet sine råd om dette, både for befolkningen generelt, for de som er satt i hjemmekarantene og for de som skal være i isolering. Disse rådene bør vi alle ta på alvor. Les mer om dette på www.fhi.no. Link: https://www.fhi.no/nyheter/2020/fhi-presiserer-rad-om-sosial-distansering/