Kvæfjord kommune varsler oppstart av arbeidet med kommunedelplan for helse- og omsorg.

Kvæfjord kommune har laget et forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for helse- og omsrog 2022 - 2030. Planprogrammet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram kan leses om du klikker på denne lenken.

Kommunedelplan for helse- og omsorg er en overordnet plan som angir retningen for fremtidig utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Kvæfjord kommune. Et planprogram skal gjøre rede for formålet med planen, beskrive planprosessen og opplegg for medvirkning. 

Send oss dine innspill innen 10. mai 2021.

Innspill kan sendes til:
postmottak@kvafjord.kommune.no
Merkes med "Høring planprogram kommunedelplan for helse- og omsorg".