Helsestasjonen for barn gir tilbud om helseundersøkelser, vaksinering og foreldreveiledning etter gjeldende retningslinjer. Helsestasjonens tjenester er gratis. På helsestasjonen vil du møte helsesykepleier og helsestasjonslege. Helsestasjonen har tilknyttet jordmor, fysioterapeut for barn og unge, psykisk helsearbeider og kommunepsykolog, som du vil kunne møte ved behov.

Helsestasjonen samarbeider også med andre instanser som tannlege/tannpleier, barnehager, spesialisthelsetjeneste, PPT og Barneverntjenesten.

 

Timeavtaler

Innkalling til konsultasjoner avtales fortløpende eller per brev. Møt opp i god tid. Gi beskjed dersom du er forhindret fra å møte til oppsatt time.

 

For nyfødte vil helsestasjonen, innen to dager etter mottatt melding om fødsel, ta kontakt med foreldrene per telefon. Familien får tilbud om hjemmebesøk. Dersom dere ikke hører noe innen syv dager, ta kontakt med helsestasjonen for å avtale hjemmebesøk.

 

Familier som flytter til kommunen anbefales å kontakte helsestasjonen slik at videre oppfølging etter helsestasjons- og vaksinasjonsprogrammet sikres.

 

Spedbarn blir veid og målt nakne. Husk å ta med bleieskift og helsekort. 2- og 4-åringer vil bli veid og målt lett avkledd. Foreldrene bør forberede sin 2- eller 4-åring på dette.

 

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time.

Kontakt fastlege ved behov for vurdering av lege.

 

Helsestasjonsprogrammet

Helsestasjonen tilbyr konsultasjoner etter Nasjonal faglige retningslinjer. Konsultasjonene gis etter barnets alder:

Første ordinære konsultasjon ved helsestasjonen er ved alder 2-4 uker.

Deretter er det konsultasjoner ved alder: 6 uker, 3 måneder, 4 måneder, 5 måneder, 6 måneder, 8 måneder, 10-11 måneder, 12 måneder, 15 måneder, 2 år og 4 år.

 

Legeundersøkelse gjennomføres ved 6 uker, 6 måneder, 1 år og 2 år og ellers ved behov.

 

Fysioterapeut deltar i konsultasjon ved 4 måneders alder.

 

Ved behov for veiledning og undersøkelser utover de oppsatte konsultasjonene tilbys det ekstra konsultasjoner.

 

Helsestasjonen bruker et landsomfattende program som kalles «Tidlig inn». Dette får du mer informasjon om på helsestasjonen. Du kan se aktuelle tema som er vanlig å ta opp på helsestasjonen her.

 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

 

Informasjon om vaksiner finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Foreldreveiledning

Mange foreldre opplever at de strever med å få barna til å samarbeide og følge beskjeder, og de kan føle seg frustrert og utilstrekkelig.

Du kan få råd og veiledning hos oss. Vi bruker foreldreveiledningsprogrammet PMTO. Dette er gratis og er beregnet på barn 3-12 år.

 

 

Kontaktinformasjon:

Kontakt: tlf: 77023350, e-post: helsestasjonen@kvafjord.kommune.no

Enhetsleder, Kirsti Jensen, tlf. 416 67 898

 

Besøksadresse: Kvæfjord helsehus, Kveldroveien 2, 9475 Borkenes.

 

Lover og retningslinjer

Helsestasjonen arbeider etter gjeldende lover og retningslinjer. Alle som arbeider ved helsestasjonen har taushetsplikt.

De mest aktuelle lover og forskrifter er nevnt. Andre lover og forskrifter kan ha tilsvarende bestemmelser.

 

Nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelser av helsehjelp (Pasientjournalloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)