Fristen er utvidet til mandag 22. november for å levere forslag

Kvæfjord kommune kan årlig utdele Næringslivspris. Prisen skal være en inspirasjonskilde til etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune, og den kan tildeles personer eller firma med virksomhet innen kommunen.Næringslivsprisen er på 10.000 kr.
Formannskapet treffer avgjørelse om hvem som tildeles næringslivsprisen.

Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig til:

Med epost til  postmottak@kvafjord.kommune.no, med vanlig post til Kvæfjord kommune, kommunedirektøren, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes eller bare kom innom og lever det i servicetorget vårt.

Foto: Bilde av prisvinner for 2020, Julian Solnes med sine firmaer