Kommunene har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne og for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Fylkeskommunene har ansvar for videregående opplæring.

Kommunen tilbyr ettårig og toårig løp for å ta grunnskoleksamen for voksne.

Retten gjelder opplæring etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Se https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Voksne/Udir-3-2012/

Vitnemålet for voksne er likestilt med vitnemålet fra ungdomstrinnet.

For å få vitnemål kreves karakterer i fem fag:

  • Tre skriftlige (norsk, engelsk og matematikk).
  • To muntlige (samfunnsfag, naturfag eller KRLE).

Voksne kan i tillegg ha rett til:

  • Opplæring i hele fag eller deler av et fag.
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Ta kontakt med oppvekstkontoret i Kvæfjord kommune for søknad og mer informasjon.