Retten til grunnskoleopplæring for voksne gjelder for alle som er over 16 år og ikke har rett til plass i videregående skole. Retten gjelder all opplæring etter Opplæringsloven.

Se https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Voksne/Udir-3-2012/

Vitnemålet for voksne er likestilt med vitnemålet fra ungdomstrinnet. For å få vitnemål kreves karakterer i fem fag:

  • tre skriftlige (norsk, engelsk og matematikk)
  • to muntlige (samfunnsfag, naturfag eller KRLE)

Kommunen tilbyr ettårig og toårig løp for å ta grunnskoleksamen for voksne. Ved søknad vil søkere bli innkalt til samtale og test for å klarlegge hva som passer best for den enkelte.

Voksne kan, i tillegg til å ha rett til opplæring i hele fag eller deler av et fag, også ha rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Ta kontakt med Kvæfjord kommune, kultur- og oppvekstkontoret for søknad og mer informasjon.