Måned Skoledager Kommentarer/ferie-og fridager
August 9 Skolestart mandag 21. august
September 21 Ingen fridager
Oktober 19 Høstferie onsdag 04. - fredag 06. oktober
November 20 Felles planleggingsdager (som VGS) mandag 13. og tirsdag 14. november (fridager for elevene)
Desember 14 Siste skoledag før jul onsdag 20. desember
Antall dager høsthalvåret 83  
     
Januar 21 Første skoledag onsdag 03. januar
Februar 17 Vinterferie 26.-01. mars (vinterferie her p.g.a. påskeferien)
Mars 15 Påskeferie mandag 25. mars til mandag 01. april
April 21 Første skoledag etter påske tirsdag 02. april
Mai 18 Offentlig høytidsdag onsdag 01. mai
Kristi himmelfartsdag torsdag 09. mai
Fridag fredag 10. mai
Grunnlovsdag fredag 17. mai
2. pinsedag mandag 20. mai
Juni 15 Siste skoledag fredag 21. juni
Antall dager vårhalvår 107  
Antall dager skoleåret 190  
     

 

Vi gjør oppmerksom på at hver skole i tillegg har tre planleggingsdager som fastsettes senere.

Nærmere informasjon gis fra skolene.