Det var Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark som i samarbeid med prosjektet «Tore Hunds Rike» sto for gjennomføringen. I ei hel uke har 9. trinn jobbet med problemstillinger hvor de har koblet lokale muligheter/ ressurser opp mot lokal historie og FNs bærekraftsmål. På Borkenes Skole var det totalt 8 elevbedrifter som presenterte sine resultater mandag 27. februar gjennom en muntlig presentasjon for en lokal jury, samt messestand på skolen.

Elevbedriften «Kvæfjord Krutong» gikk videre til superfinale i Harstad hvor de konkurrerte mot Hagebyen Ungdomsskole, Seljestad Ungdomsskole, Kila Ungdomsskole og Øyriket. «Kvæfjord Krutong» gikk av med seieren etter en svært spennende superfinale. Elevenes forretningside ble målt på nytteverdi, bærekraft og presentasjon.

Premien var heder og ære, samt 1500 kroner til klassekassen.

Elevene bak "Kvæfjord Krutong" var Ariana Grube, William Mortensen, Niklas Klo og Jesse Paulusma.

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som jobber med å bygge bro mellom skolen og næringslivet. Gjennom sine programmer ønsker de å gi barn og unge de ferdighetene de trenger for å løse fremtidens problemstillinger.