De første pasientene kom til korttidsavdelinga onsdag 3. mars.
Ansatte på korttidsavdelinga hadde i forkant av dette vært samlet for internopplæring blant annet på bruk av ny velferdsteknologi.
Helsestasjonen og fysio- ergoterapitjenesten hadde sin flyttesjau før dette, og har vært i gang i noen dager allerede med timeavtaler og aktiviteter.
Vår flotte nye gymsal er, i tillegg til trening med fysioterapeutene, også benyttet i forbindelse med koronavaksinasjon.
Ansatte som har flyttet inn har gjort en formidabel innsats med god hjelp både fra andre ansatte i Kvæfjord kommune ( renholdere, vaktmestere, IT og andre) og fra eksterne aktører.

Helsehuset er bygget slik at alle som skal til enhetene i 1. etasje benytter hovedinngangen. Pasienter og besøkende til kortttidsavdelinga benytter inngang til korttidsavdeling. Dersom døra er låst, ringes porttelefonen eller telefonnummer som står på oppslag på døra

Ved alle innganger er det satt opp spritdispensere og skoovertrekksmaskiner. Besøkende som ikke har timeavtale må også registrere seg i egen logg.

NB: pasienter med timeavtale trenger ikke skrive seg opp her, de er allerede registrert.