Det vil være valg av medlemmer til fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser for perioden 2022-2023. FRIST 10. november 2021

Formålet er at rådet skal ivareta medvirkning fra eldre og personer med funksjonsnedsettelser i saker som gjelder dem.  

Antall rådsmedlemmer er 7 med like mange varamedlemmer.

Organisasjoner som representerer eldre og/eller personer med funksjonsnedsettelser har forslagsrett på kandidater ved valg til felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser.

Forslag sendes Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes eller postmottak@kvafjord.kommune.no innen 10. november 2021.