Noen ganger ser vi at barn ikke får den omsorgen vi mener de burde hatt. Og noen ganger kjenner vi på at det kan være situasjoner som kan være vanskelig å håndtere.

Hva kan du gjøre dersom du synes noe er vanskelig å håndtere når det gjelder barnet ditt

 

Du kan snakke med:

Helsestasjonen:  De gir råd om barn og helse, barneoppdragelse og samspill i familien. Alle foresatte kan ta direkte kontakt med helsestasjonen

Fastlegen:  Fastlegen kan henvise videre dersom du har behov for hjelp fra andre instanser, f eks den lokale rus- og psykiatritjenesten, til Barne- og ungdomspsykiatrien eller til Voksenpsykiatrien.

Familievernkontor:  Familievernkontoret i Harstad gir hjelp ved samværsproblemer, ved konflikter om barn etter samlivsbrudd og ved sinnemestring. Barneverntjenesten har avtale med Familiekontoret dersom nødvendig med henvisning dit.   Tlf nr 46615640 og 46615650.

Barnevernet i Kvæfjord: Der kan du snakke med snakke med saksbehandlere, fagleder eller med enhetsleder. Tlf nr 770 23 320 i åpningstid. Dersom akutt situasjon oppstår kan du ringe barnevernets vakttelefon nr 481 54 145 (Telefonen besvares av ansatte i barneverntjenesten) eller du kan ringe politiet tlf nr 02800.

 

Enhetsleder: Ann-Elise Hansen, tlf 770 23 320

Fagleder:  Anniken Winther, tlf 770 23 320