Folkehelseoversikt for periode 2022-25 er under produksjon og legges på denne side etter politisk behandling juni 2022

Folkehelseoversikt for Kvæfjord kommune for 2018-21 er nå politisk behandlet. Du finner denne her: Folkehelseoversikt 2018.pdf 

Folkehelseoversikt finnes også i mappen:  "Sosial og helse" - "Felles" på Kvæfjord kommunes hjemmeside

Det vises i folkehelseoversikten til Ungdataundersøkelsen 2018 som du finner i sin helhet på internett: www.ungdata.no