Fristen for å endre bankkonto for utbetaling av tilgodebeløp på skatt er 15. mai. For å få endret utbetalingskonto, må du ta kopi av legitimasjon (f eks bankkort), og signere kopien. Bankkontonummeret må framgå av kopien.

Du kan enten sende kopien i posten, eller møte opp på skatteoppkreverkontoret (økonomikontoret 1. etg.) for å få tatt kopi. Er det ikke registrert noen utbetalingskonto på deg, blir til gode skatt sendt på utbetalingskort.