Åsegarden massedeponi.

Åpningstider : Mandager 1200 – 1900  fram til siste åpningsdag den 12/10  2020.

Ved spørsmål kontakt 95447978

 

Bjarkøy massedeponi (Sundvolsskruen)

Åpningstider: Fredager oddetalsuker  1500 - 1800  fram til siste åpningsdag den 12/10  2020.

Ved spørsmål kontakt 91527310

 

NB Etter siste åpningsdag den 12/10 er det muligheter for levering ved henvendelser til oppgitte telefonnummer