Om avlyst eldredag:

Her er vedtak i felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse:

  1. Pga koronasituasjonen vil det ikke bli noen arrangement knyttet til Eldredagen 2020 i Kvæfjord kommune.

Vi viser til Harstad kommunes digitale arrangement 1. oktober kl 12.00 på www.ht.no