Dette kan medføre driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Abonnenter vil oppleve variasjoner i vanntrykket, unntaksvis også helt bortfall.

Denne situasjonen vil vare til ca uke 23.