Den kulturelle skolesekken skal gi barn og unge samme tilgang til kunst og kultur som voksne. Den skal være for alle, og den skal virke uavhengig av sosiale, kulturelle og økonomiske skiller i samfunnet.

En rekke kunstnere fra vår egen region og fra inn- og utlandet deltar årlig i samspill med skoleelever i fylket vårt. I denne dialogen skjer en unik utveksling mellom kunstneren, eleven og læreren. Den kulturelle skolesekken skal være med på å gjøre rommet større, den skal gjøre en forskjell.

Program for Kvæfjord kommune finner du her.

Kvæfjord kommune

Adresse: Bygdeveien 26, 9475 Borkenes

Telefon: 77 02 32 10/18 - 99 01 68 87•

Kontakt: Marianne Vaskinn