Det samiske Kvæfjord er løftet fram gjennom 5 år med markering av samefolkets dag! Flere har meldt seg inn i Samemantallet, og i 2021 hadde Kvæfjord kommune eget sametingsvalgstyre for første gang i historien ettersom kommunen hadde over 30 manntallsførte i Sametingets valgmanntall.

På grunn av korona har vi hatt mindre fokus på konserter og andere innearrangement på programmet de siste årene, og heller valgt å lage flere digitale arrangement, så også i år. Likevel er det mye på programmet både inne og ute i Kvæfjord og Harstad i år, med Kick-off på Trondenes Historiske senter allerede 27. januar med utstillingen «Vååjnesasse buektedh / Att synliggöra det osynliggjorda».

Vi i samisk komite i Kvæfjord håper dere setter av tid i samisk uke; besøke arrangementene, se filmene og feire samisk nasjonaldag.

Se:

Filmer:

På Várdobáiki, samisk senter på Evenskjer finnes utstillingen «Oainnát go MU? - Ser du MEG?» produsert av Trastad Samlinger og Várdobáiki samisk senter. I denne utstillingen presenteres verk fra de fire samiske Outsider Art kunstnere; Gunnvor Nordli, Torstein Nilsen, Wenche Nilsen og Johan Hansen. Utstillinga står til 9. februar.

Lihkku beivviin!