Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune har vedtatt å legge forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune ut på høring. Synspunkter som bør vurderes må sendes innen 15.5.2019 enten i papirpost til: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes eller i epost til: postmottak@kvafjord.kommune.no. Høringsuttalelse bes merket «Høring forskrift feiing».

 

Forskriften avklarer det formelle grunnlaget for å kreve gebyr for feiing og branntilsyn, selv om tjenesten ikke utføres årlig. Ut fra revidert statlig forskrift om brannforebygging, skal kommunen utføre slike tiltak i alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg. Kommunen kan ikke unnta hytter som har fyringsanlegg fra brannforebyggende tiltak, men det legges opp til fullstendig iverksetting fra og med neste år 2020

FORSLAG TIL FORSKRIFT