Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune har vedtatt å legge forslag til justering i gebyrene for plansaksbehandling og byggesaksbehandling ut på høring, med sikte på iverksetting av endrede gebyrer fra 1.7.2019. Synspunkter som bør vurderes før saken tas til endelig behandling må sendes innen 15.5.2019 enten i papirpost til: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes eller i epost til: postmottak@kvafjord.kommune.no. Høringsuttalelse bes merket «Justering byggesaks- og plansaksgebyrer».

Link til behandlingen av sak 5/19 i teknisk utvalg som beskriver de foreslåtte endringer:

http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/655/MI.