Hva er fullverdig undervisning i disse tider?

All distanseundervisning i alle våre tilbud er å se på som fullverdig undervisning i den situasjonen vi nå befinner oss i.
Fullverdig undervisning i disse tider vil være et ukentlig tilbud om «møte» med lærer på nett/annen plattform. Lærere har valgt ulike løsninger og plattformer som passer for den enkeltes undervisning. Det samme gjøres i alle kulturskoler i landet for tiden.
 
Vi har, i Kvæfjord, vært så heldige å ha de aller fleste tilbudene i gang. Kun i få tilfeller har elever hos oss mistet undervisning i en periode. Dette håper vi skal løse seg på kort sikt. Det har vært jobbet med å få åpnet opp for 1-1 undervisning samtidig som åpning av småtrinnet den 27.04. Dette må dessverre utsettes noe da vi venter på veileder for kulturskoler og klarsignal fra kommuneoverlegen. Alt av smittevernstiltak skal være på plass før vi åpner opp, og det vil inntil videre kun være 1-1 eller begrenset gruppestørrelse og med god avstand.
 

Elevbetaling

Faktura for elevbetaling gikk ut før påske. Hva som gjøres i tilfeller der undervisning fra kulturskolen sin side har uteblitt må vi se på senere i sesongen. Plan for dette er at oppgjør gjøres i juni når vi har oversikt over hva vi har fått gjennomført og på hvilken måte.
I tilfeller der foresatte/elever selv har valgt å utebli fra undervisning vil kravet om full elevbetaling bli opprettholdt. Dette grunnet at eleven har hatt et tilbud, tilpasset situasjonen vi er i.
 

Fremover

Vi håper, som alle, at denne situasjonen ikke varer så mye lenger, og at vi snart kan være tilbake i så normal drift som mulig. I mellomtiden håper jeg at dere fremdeles støtter opp om øvingen til deres håpefulle og fortsetter å holde kontakten med den enkelte lærer. De savner dere alle sammen!
 
Ønsker dere alle en fin og åpen fremtid og håper vi ser dere snart!
 
Med vennlig hilsen
Maja-Lisa Sandlien Halseth
Kulturskolerektor
Kvæfjord kommune
kulturskole@kvafjord.kommune.no