Kvæfjord kommune er pålagt strenge krav til smittevern i kommunale bygg.  Kvæfjordhallen og Borkenes svømmehall ble åpnet i august for undervisning og begrenset organisert idrettsaktivitet. Bemanningen er økt for å sikre tilstrekkelig renhold og tilsyn etter gjeldende bestemmelser. Det er besluttet at svømmehallen skal holdes steng for offentlig bading inntil videre, for å ivareta smittervernbestemmelsene for den daglig driften .

Det vurderes løpende om og når svømmehallen skal åpnes.

For spørsmål, ta kontakt Kvæfjordhallen på telefon 770 23 250