Fra 08.01.21 skjerpes reglene for besøk på kommunens institusjoner. På bakgrunn av smitteutbruddet i regionen er det fra i dag 08.01.21 til og med 18.01.21 besøksforbud på kommunens institusjoner. Det vil gis unntak for besøk til døende pasienter etter nærmere avtale med avdelingsleder eller ansvarlig på vakt.