I denne omgang kan det komme inntil 180 personer, og vi vet at mange av de er kvinner og barn. Kvæfjord Eiendom AS jobber for fullt med å få mottaket klargjort, og det er fortsatt mye rundt situasjonen for de som kommer som er uavklart.

Kommunen får mange henvendelser fra folk som ønsker å bidra. Det er utrolig flott å se, og vi vet at mange vil stille opp for at flyktningene skal få en god velkomst og et best mulig opphold i kommunen.

Det er foreløpig for tidlig å si hva som trengs av bidrag fra innbyggerne. Det kan være aktuelt med både praktiske bistand, klær og annet utstyr, omvisning i lokalsamfunnet, sosial kontakt osv. Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord Frivilligsentral vil sammen med kommunen se på hvordan det flotte engasjementet og bidragslysten i Kvæfjord kan organiseres slik at mottaket og flyktningene får det de trenger. Nærmere informasjon om dette vil komme neste uke.

Informasjonsvideo om barn på flukt.