Lokalitet 17176 Holandselv er et eksisterende oppdrettsanlegg som tidligere er vedtatt i
Kommuneplanens arealdel. Utvidelse søkes innenfor deres eksisterende arealer og med samme
biomasse som nåværende.


Søknaden skal også behandles av Kvæfjord kommune ila 12 uker etter mottak, og utlegges til
offentlig ettersyn i 4 uker. Merknader mottas og behandles av Kvæfjord kommune og oversendes deretter Troms
fylkeskommune, for deres behandling.

Offentlig ettersyn kunn
gjøres i annonse i Harstad tidende og Bladet Vesterålen 26.11.19, samt på
kommunens hjemmesider i perioden
26.11.19 – 24.12.19.

 

Nordlaks oppdrett AS har i Harstad Tidende og i Bladet Vesterålen kunngjort sin søknad:

Annonse Kunngjøring av offentlig ettersyn Holandselv.

 

Øvrige dokumenter i saken: