Underetasjen på det nye Helsehuset har garderober, renholdssentral og tekniske rom samt garderober og diverse lager inkludert et stort hjelpemiddellager.

I 1. etasje skal legetjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, psykolog og helsestasjonen inn.

I 2. etasje er det en ny sykehjemsavdeling med 10 korttidsplasser. Ett av rommene har eget treningskjøkken, og ett rom er isolat ved smitte. Det er bygget overgang direkte til Kvæfjordheimen og Husby sykehjem slik at ansatte (for eksempel på natt) enkelt kan komme seg mellom. 

Det gjenstår nå en del montering av nye møbler, og annet utstyr skal flyttes på plass. Enhetene som skal inn på helsehuset flytter inn i løpet av februar og begynnelsen av mars.

De ansatte skal også få på plass alt av utstyr, både medisinsk, teknisk, it-utstyr og møbler. I Kvæfjord gjenbruker vi det som er brukbart fra de tidligere kontorene. Korttidsavdelinga er en nyetablert avdeling, og her er det er hovedsakelig nye møbler. Ansatte på korttidsavdelinga skal også ha opplæring i bruk av velferdsteknologi som finnes på huset.  Tanken bak en slik samlokalisering er både at pasientene får en bedre og mer effektiv tjeneste, og at de ansatte lettere kan samhandle og gi mer helhetlige tjenester.

Når alt er på plass er det planlagt en formell åpning. Det vil også bli laget en digital presentasjon til åpningen slik at alle som ønsker det, kan få et innblikk i hvordan Helsehuset ser ut innvendig.

Vi gleder oss stort til å ta huset i bruk!