Elevenes skolerute for skoleåret 2018 - 2019 festsettes lik Troms fylkeskommunes bekreftede skolerute: 

Høst         Høst - 2018

Måned

Skole-

dager

Kommentarer/ferie- og fridager

August

10

Første skoledag mandag 20.august

September

20

 

Oktober

21

Høstferie torsdag 4. og 5. oktober

November

20

Planleggingsdager 19. og 20. november-fridager for elevene

Desember

14

Siste skoledag før jul torsdag 20. desember

 21. desember er fridag

Antall dager høst 2018:

85

 

                 Vår - 2019

Måned

Skole-dager

Kommentarer/ferie- og fridager

Januar

19

Første skoledag mandag 7. januar

Februar

20

 

Mars

16

Vinterferie mandag 4. tom fredag 8. mars

April

16

Påskeferie mandag 15. tom mandag 22. april

Mai

20

Arbeidernes dag 1. mai. Grunnlovsdag 17. mai. Kristi himmelfartsdag 30. mai

Juni

14

2. pinsedag 10.juni. Siste skoledag 21. juni

Antall dager vår 2019:

105

 

Antall dager hele skoleåret:          190