Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Manntallet er offentliggjort

Manntallet er nå offentliggjort og du kan nå kontrollere egne opplysninger i utleggingsmanntallet ved å kontakte servicekontoret på Kvæfjord rådhus.


Valglogo_gull_bokmaal

Eierskapsmelding for Kvæfjord kommune 2023-2024

Kommunedirektøren legger med dette fram ny eierskapsmelding. Meldingen omhandler utøvelse av kommunens eierskap over selskaper der kommunene har eierandel.

Eierskapsmelding

Varsel om planvedtak

Omregulering av «Reguleringsplan hytteområde gnr 61 bnr 91 – Elda»

Eiendomsskatt og kommunale gebyrer 2023

Kvæfjord kommunestyre har 15.12.2022 vedtatt kommunale gebyrer samt utskriving av eiendomsskatt for 2023. For eiendomsskatt og utlegging av eiendomsskattelister se også særskilt kunngjøring 11.01.2023.

Illustrasjonsbilde budsjett. Foto: Stevebp fra pixabay.com

Eiendomskattelister 2023

Kvæfjord kommunestyre har i møte den 15.12.2022,  KS-sak 67/22,,  vedtatt utskriving av eiendomsskatt for 2023 på alle faste eiendommer i kommunen. 

Bilde hentet fra Pixabay.

Nye korona-anbefalinger til høyrisikogrupper

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter. Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.

Illustrasjonsbilde Covid19 Foto: Qimono fra www.pixabay.com

Gravearbeider i kirkeveien

Mandag 09.01.2023 starter arbeidene med å legge ny vann-, spillvann- og overvannsledning langs Kirkeveien. Det klargjøres også for fremtidig fortau langs kirkeveien.                                                                       

Gravearbeid i kirkeveien - png

Tømmekalender

Når blir ditt avfall hentet av HRS ?

Det er etablert hente og bringesystem for disse fraksjonene. Det kan være ulik tømmefrekvens for fraksjonene. 

Når de kommer å henter ditt husholdningsavfall, kan du finne ut ved å klikke deg inn på HRSs tømmekalender.

Illustrasjonsbilde avfall Foto: fill fra www.pixabay.com