Smittesporingsarbeidet ble igangsatt umiddelbart og de smittedes bevegelser og kontakt med andre er avklart.
Det ene tilfellet  tilhører samme husstand som tilfellene fra i går, og er satt i isolasjon. Det er ikke tilknyttet noen flere nærkontakter til denne.
Det andre henger sammen med utbruddet som har vært i Harstad i desember. Vedkommende er nå isolert og det er identifisert 3 nærkontakter i Kvæfjord som er satt i karantene.

Kommunen har nå totalt  5 personer som er satt i isolasjon. Vår erfaring er at befolkningen har vært gode til å følge de nasjonale smittevernrådene og dette har begrenset omfanget av smittesituasjonen i kommunen.