De testet seg i går og fikk svaret nyttårsaften. Smittesporingsarbeidet ble igangsatt umiddelbart og de smittedes bevegelser og kontakt med andre er avklart. 2 nærkontakter er identifisert og satt i karantene. De smittede følges opp av kommunens smittevernteam. 
Dette er importsmitte, og smittesituasjonen vurderes å være under kontroll.