borkenes

Ledig stilling som allmennlærer / grunnskolelærer

 

Allmennlærerstillinger/grunnskolelærere                                       still.nr: 32/17

Ved Borkenes skole (1.-10. trinn) vil det være ledig 2 lærerstillinger fra 01.01.2018. Én fast stilling og én midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse. Vi er primært på jakt etter søkere med allmennlærerbakgrunn, med relevant videreutdanning i fag som tilfredsstiller forskriftsfestede kvalifikasjonskrav for de aktuelle trinn.

 

Kvæfjord kommune søker lærere som

 • setter elevenes læring og utvikling i fokus og forplikter seg til å undervise i tråd med læreplan og lokale prioriteringer, herunder de utfordringene Kunnskapsløftet fører med seg.
 • er faglig dyktige og arbeider strukturert og målrettet, særlig i forhold til innlæring av basiskunnskaper og basisferdigheter

 • har fokus på klasseledelse og er gode på kommunikasjon

 • er tydelige rollemodeller og møter både barn og voksne på en profesjonell måte

 • har evne og vilje til samarbeid, er fleksible, har et jevnt og godt humør og er innstilt på å arbeide i team

 • er losningsfokuserte, endringsvillige og har evne og mot til å være med på å utvikle skolen videre

 • ser verdien av tverrfaglig arbeid og kan inngå i et konstruktivt samarbeid med andre instanser

Nærmere opplysninger om stillingene kan gis av: enhetsleder/rektor Bodil Røkenes tlf. 99726202 / 77023212og undervisningsinspektør Chris Tandy tlf. 92689188 / 77023213

For stillingene gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning.

Attest i form av TUB-skjema, samt politiattest i tråd med opplæringslovens § 10-9 må framlegges før tiltredelse.

Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst på i alle fall en halv A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.


 For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no


Søknadsfrist er satt til: 17.12.17.

Søknad må sendes elektronisk via søknadsskjema på siden her:   https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145173 

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.