borkenes

arbeid

Alle ledige stillinger i  kommunen finnes på Jobbnorge.no, Nav.no og Kvæfjord kommunes hjemmeside under fanen "Ledige stillinger".
 
Der vil utfyllende stillingstekst, hvor det er ledig samt søknadsfrist være tilgjengelig.
Vi søker medarbeidere som har en ryddig og strukturert arbeidsform og god serviceinnstilling, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og som er effektiv og fleksibel i forhold til oppgaver og arbeidsformer. 
Tilsetting skjer etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Nærmere opplysninger om ledige stillinger kan rettes til kontaktpersoner under hver stilling, eller til personalkontoret ved Karin Gunnesdahl på tlf. 77 02 30 00.
 

Enhetsleder, 100% helse- og omsorgstjenesten

 

Vil du være med på å løse dagens og morgendagens utfordringer i omsorgskommunen Kvæfjord?

Da er kanskje dette stillinga for deg.

Stillingen vil være lokalisert sammen med 5 enhetsledere i helse- og omsorg, noe som gir gode muligheter for vekst og utvikling som leder. Stillingen er ledig fom. 01.02.18.

Helse og omsorgsavdelinga i Kvæfjord kommune  disponerer 225 årsverk . Kommunen har under planlegging nytt helsehus med planlagt ferdigstillelse desember 2019.  Det vil i 2018 bli gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess i helse - og omsorgsavdelinga, og vi ønsker deg med på laget.

Enheten gir har ledig stilling for enhetsledere gir tjenester til hjemmeboende personer med ulike bistandsbehov, i hovedsak mennesker med utviklingshemming. Enheten disponerer tilsammen ca 37 årsverk som er organisert i 3 arbeidslag, med avdelingsledere. Personalgruppa består av verne- og sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. 

Les mer …

Utskrift E-post

Ledig stilling som allmennlærer / grunnskolelærer

 

Allmennlærerstillinger/grunnskolelærere                                       still.nr: 32/17

Ved Borkenes skole (1.-10. trinn) vil det være ledig 2 lærerstillinger fra 01.01.2018. Én fast stilling og én midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse. Vi er primært på jakt etter søkere med allmennlærerbakgrunn, med relevant videreutdanning i fag som tilfredsstiller forskriftsfestede kvalifikasjonskrav for de aktuelle trinn.

Les mer …

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.