borkenes

arbeid

Alle ledige stillinger i  kommunen finnes på Jobbnorge.no, Nav.no og Kvæfjord kommunes hjemmeside under fanen "Ledige stillinger".
 
Der vil utfyllende stillingstekst, hvor det er ledig samt søknadsfrist være tilgjengelig.
Vi søker medarbeidere som har en ryddig og strukturert arbeidsform og god serviceinnstilling, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og som er effektiv og fleksibel i forhold til oppgaver og arbeidsformer. 
Tilsetting skjer etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Nærmere opplysninger om ledige stillinger kan rettes til kontaktpersoner under hver stilling, eller til personalkontoret ved Karin Gunnesdahl på tlf. 77 02 30 00.
 

Oppvekstsjef

 

Vil du være med å utvikle oppvekstkommunen Kvæfjord?

 

Oppvekstsjefen er en del av administrasjonssjefens ledergruppe og deltar aktivt i kommunens strategiske arbeid, med hovedansvar for områdene barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, kulturskole, barnevern, folkebibliotek, flyktningebosetting, NAV-kontor, ulike kultur- og fritidstiltak og de andre formål og oppgaver som er tillagt sektoren. Oppvekstsjefen er også kommunens skolefaglig ansvarlige iht opplæringsloven.

 

Vår kultur- og oppvekstsjef gjennom mange år ble i 2017 pensjonist.  Gjennom en organisasjons- og lederutviklingsprosess besluttet vi å endre litt på organisasjonen og oppgavene knyttet til stillingen og skal nå rekruttere ny oppvekstsjef.

 

Som oppvekstsjef i Kvæfjord får du en spennende stilling med bredt fag- og ledelsesområde.

Les mer …

Utskrift E-post

Sykepleiere / vernepleiere

Vil du være med på å løse dagens og morgendagens utfordringer i Kvæfjord kommune?  Da er kanskje en av disse stillingene noe som passer akkurat for deg?  Stillingene har tjenestested Kvæfjordheimen sykehjem. Vernepleier med erfaring fra pleie vil også bli vurdert.

Vi har ledig  4 X 80-100 % stillinger

Kvæfjordheimen sykehjem består av 2 avdelinger A og B med hhv 11 og 13 pasienter.  Alle har fast turnus på en av avdelingene.

Les mer …

Utskrift E-post

Fagleder servicekontor og arkiv

Servicekontoret er underlagt personalsjefen og er sammen med økonomi-, personal-, IKT- og teknisk kontor, støtteenheter som bistår fagavdelingene, driftsenhetene og enhetslederne i kommunen med saksbehandling, veiledning og støtte, og utviklings- og planarbeid. Servicekontoret er kommunens publikumsmottak, postmottak og politisk sekretariat. Kontoret er lokalisert på rådhuset på Borkenes.Til stillingen ønskes en fagperson som har god forståelse og interesse for fremtidsrettet arkiv- og dokumentbehandling. Den rette kandidaten vil få mulighet til å påvirke og videreutvikle tjenestens arkiv- og dokumentforvaltning i takt med teknologisk utvikling. Kvæfjord kommune benytter ephorte som sak-/ arkivsystem 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvar for arkivfaglige utviklingsprogrammer, og fullelektronisk arkiv
 • Post- og dokumenthåndtering
 • Utvikle og kvalitetssikre rutiner og retningslinjer innen fagområdet i tråd med gjeldende lov-og regelverk
 • Veiledning, opplæring, brukerstøtte av saksbehandlere i ephorte sak/arkiv
 • Stillingen tenkes tillagt en koordinerende rolle i forhold til kommunens interne og eksterne digitale informasjonsarbeid, herunder vår hjemmeside.

 

Les mer …

Utskrift E-post

Kommunepsykolog 100 % / 2x50%

Kvæfjord kommune har ledig en fast nyopprettet 100 % stilling som kommunepsykolog i helse- og omsorgstjenesten.

Stillingen som kommunepsykolog er nyopprettet og er en del av regjeringens satsning for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse i kommunene. Formålet er at personer med lettere psykiske lidelser skal kunne få et behandlingstilbud uten å reise bort og at personer som har hatt et tilbud i spesialisthelsetjenesten skal kunne få et rehabiliteringstilbud i egen kommune. Folkehelse/frisklivs - og forebyggende arbeid er også en del av stillingens oppgaver.

 

Stillingen vil organisatorisk bli underlagt helse- og omsorgssjefen. Hvis ønskelig kan stillingen vurderes delt i to 50 % stillinger. Psykolog vil kunne tilslutte seg fagnettverk for psykologer i nabokommune evt. spesialisthelsetjeneste. Hvis ønskelig kan det gis kontorfellesskap med psykologer i Harstad.

 

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning/fagstøtte til ansatte i avdelingene
 • Lavterskel behandling og oppfølging
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Forebyggende arbeid og folkehelsearbeid

 

Les mer …

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.