borkenes

arbeid

Alle ledige stillinger i  kommunen finnes på Jobbnorge.no, Nav.no og Kvæfjord kommunes hjemmeside under fanen "Ledige stillinger".
 
Der vil utfyllende stillingstekst, hvor det er ledig samt søknadsfrist være tilgjengelig.
Vi søker medarbeidere som har en ryddig og strukturert arbeidsform og god serviceinnstilling, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og som er effektiv og fleksibel i forhold til oppgaver og arbeidsformer. 
Tilsetting skjer etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Nærmere opplysninger om ledige stillinger kan rettes til kontaktpersoner under hver stilling, eller til personalkontoret ved Karin Gunnesdahl på tlf. 77 02 30 00.
 

Fastlege-vikar, 2.gangs utlysning

 

Legetjenesten i Kvæfjord består pr. i dag av 4 fastlegehjemler og turnuskandidat samt støttefunksjoner. Legesenteret er tilknyttet interkommunal legevaktsentral på kveld/natt og helg/høytider med 5-delt kommunal legevakt og 24-delt interkommunal legevakt. Kommunen har ordning med kollegial fraværsdekning. Legekontoret benytter SystemX, og er tilknyttet Norsk Helsenett. Vi har tatt i bruk elektronisk meldingsutveksling med øvrige enheter i helse - og omsorgsavdelingen.

 

 

Vi søker to fastlegevikarer, den ene i perioden 01.09.18- 03.05.19 og den andre i perioden 01.09.18- 31.03.19.

 

Les mer …

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.