borkenes

Forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021

Administrasjonssjefens forslag til Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2018-2021 samt gebyrer og betalingssatser for 2018 ble framlagt for formannskapet 13.november. Budsjettforslaget blir nå gjenstand for internhøring i kommunale utvalg og råd, før formannskapet skal avgi innstilling til vedtak i møte 27.november. Formannskapets innstilling i budsjettsaken blir også kunngjort, før kommunestyret fatter vedtak om budsjett, økonomiplan og betalingssatser i møte planlagt til 14.desember.

Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 samt betalingssatser for 2018

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.