borkenes

Rammeplan for Kvæfjord kulturskole er vedtatt

Kvæfjord kommunestyre fattet 12.10.2017 i sak 37/17 RAMMEPLAN FOR KVÆFJORD KULTURSKOLE enstemmig følgende vedtak:

Kvæfjord kommunestyre vedtar som rammeplan for Kvæfjord kulturskole vedlagte Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning fra Norsk kulturskoleråd, med følgende justeringer og tillegg:

-I punkt 2.5. Kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen justeres siste setning i pkt 1 til: «Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilstrekkelig realkompetanse og/eller erfaring innenfor feltet kan dokumenteres.»

-I punkt 3.3.8 Lokaler og utstyr - Rom og utstyrsrammer tilføyes som siste setning: «Kvæfjord kommune vil etterstrebe å komme anbefalingene så nært som mulig, ut i fra tilgjengelighet og en økonomisk totalvurdering.»

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.