borkenes

Åpent møte om helsehus i Kvæfjord

Velkommen til informasjonsmøte på Kvæfjord rådhus torsdag 19.10.17 kl 18.00.

Kvæfjord kommunestyre fattet enstemmig vedtak i sak 33/17 om å arbeide videre med forprosjekt og endelig realiseringsbehandling våren 2018.

Helsehuset er planlagt å inneholde korttids- og rehabiliteringsavdelingen med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste, ergoterapi/hjelpemidler, legesenter og helsestasjon.

I møtet vil bakgrunnen for bygging av helsehus bli presentert, sammen med foreløpige tegninger og planer for helsehuset.

Helsehuset

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.