borkenes

Dårlig vanntrykk og brunt vann

På grunn av igangkjøring av det nye høydebassenget på Borkenes er nå vannleveransen omlagt. Dette kan medføre dårligere vanntrykk og kanskje litt brunt vann.

Denne situasjonen startet sist mandag og kan vare ut denne uken.

Utskrift E-post

Alliert vintretrening uke 8

 

bilde1 18 

 

I uke 8 fra mandag 19. februar til og med lørdag 24. februar vil det meste av øvingsaktiviteten skje innfor Sørlia skytefelt og nærliggende områder. I Kvæfjord vil det være områdene Ramskardvatn – Rudda – Storjord – Finnslettheia som er planlagt brukt.

 

Denne uka vil det planlagt mindre bruk av snøscootere og bandvogner på Melåheia, sammenlignet med bruken som har vært de siste ukene.

 

Det vil fortsatt forgå noe opplæring og øving med kjøretøy på vegene i vårt område. Det er strekningen Åsegarden - Borkenes - Bremnes - Kasfjord – Åsegarden som er mest brukt.

 

Utskrift E-post

SOLID REGNSKAPSRESULTAT 2017 FOR KVÆFJORD KOMMUNE

Kvæfjord kommune har i dag avlagt regnskap for 2017 med et overskudd på nærmere 15,3 millioner kroner. Samtidig er det i tråd med budsjettvedtak avsatt 12,9 millioner kroner på disposisjonsfond. Regnskapet gir et positivt netto driftsresultat på 19,2 millioner kroner, noe som utgjør 4,6 % av totale driftsinntekter. Årets investeringer er gjort opp i balanse.

Regnskapstallene for 2017 er foreløpige. Innen 15. april skal revisjonen avgi sin beretning og det må derfor tas forbehold om endringer av regnskapstall.

I august 2017 ble kommunen utmeldt av ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll) etter at underskudd fra 2012 og 2013 var ferdig inndekket i regnskap 2016.

Budsjettoppfølgingen i løpet av året har vist at kommunen har vært på vei mot et positiv resultat, men overskuddet er blitt større enn det har vært grunnlag for å forutse. Pensjonskostnadene ble på kr 2,5 millioner mindre enn budsjettert. Økte skatteinntekter, korrigert for reduserte statlig overføring sammen med reduserte renteutgifter utgjør 2,2 mill.

Økonomisjef Turid Norlunn Hanssen og administrasjonssjef Merete Hessen i Kvæfjord kommune

Utskrift E-post

Mens vi venter på ambulansen

brann1brann2

Kommunen har inngått avtale med Norsk Luftambulanse om å delta i prosjektet "Mens vi venter på ambulansen". Prosjektet går ut på å gi brannmannskap opplæring i livreddende førstehjelp sånn at skadde får nødvendig behandling fram til ambulanse og helsepersonell ankommer.

17 brannfolk fra Kvæfjord brannvesen og 3 spesialsykepleiere som er helseressurs på Flesnes, har nå gjennomført utvidet førstehjelpskurs bestående av hjerte-lungeredning, bruk av hjertestarter og Oksygen, og er klar til innsats. 

Utskrift E-post

Alliert vintertrening uke 7

 

bilde2 18

 

 

ALLIERT VINTERTRENING UKE 7.

Det vil også i uke 7, fra mandag 12. februar  til og med lørdag 17. februar, være begrensa med aktiviteter som forgår i Kvæfjord. For de fleste soldatene vil ski- og vinterklimatrening skje i nærområdet til Åsegarden og i Sørlia, men det kan også forekomme at soldater på ski eller truger vil være i området Ramskardvatn – Rudda - Storjord. Disse avdelingene vil som regel av sikkerhetsmessige grunner ha følge av en eller to snøscootere eventuelt bandvogner.

I Kvæfjord vil det også denne uka foregå opplæring av sjåfører på kjøretøy langs vei. Det kan påregnes mindre kjøretøygrupper på strekningen Åsegarden - Borkenes - Bremnes - Kasfjord – Åsegarden. I tillegg vil det være en del militære kjøretøy på strekningen mellom Åsegarden og glattkjøringsbanen i Bogen.

Om du møter eller tar igjen disse kjøretøyene, kan det være lurt å huske på at sjåførene er under opptrening i kjøring på vinterføre, og for mange kan det være helt nytt. Vis litt tålmodighet og ta ingen unødige sjanser med forbikjøringer som kan skape farlige situasjoner.

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.